Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Transportskador

Matkahuoltos ansvar vid eventuella skadefall fastställs enligt lagen om vägbefordringsavtal (23.3.1979/345) och Matkahuoltos allmänna befordringsbestämmelser.

Vid inrikes transport ska reklamation om att gods minskat eller skadats göras till fraktföraren i samband med mottagandet av godset om minskningen eller skadan är synlig, och i annat fall skriftligen inom sju (7) dagar från det att godset mottagits. Söndagar och helgdagar beaktas inte vid uträkningen av tidsfristen. (40 a § i lagen om vägbefordringsavtal)

Skadan kan anmälas

På en elektronisk skadeståndsblankettc. Fyll i ansökan, ladda upp skannade eller elektroniska bilagor och sänd iväg den. Om du vill skriva ut blanketten ska du använda utskriftsfunktionen i webbläsaren innan du klickar på Sänd. Om du inte kan skanna bilagor kan du också posta dem på adressen Oy Matkahuolto Ab, Skadeståndsansökningar, PB 100, 00101 Helsingfors. Anteckna på varje bilaga dina kontaktuppgifter och det skadade paketets försändelsekod, och ange också att du har skickat en elektronisk skadeståndsansökan.

På en skadeståndsblankett som ska postas.c Fyll i ansökan, skriv ut den och skicka den sedan med bilagor på adressen Oy Matkahuolto Ab, Skadeståndsansökningar, PB 100, 00101 Helsingfors.

Matkahuoltos ansvar begränsar sig enligt följande:

  1. Om försändelsen försvinner eller skadas så att den förstörs totalt betalas ersättning enligt godsets verkliga värde, dock högst upp till det maximala ersättningsansvaret enligt lagen om vägbefordringsavtal, och därtill ersätts de avgifter som Matkahuolto tagit ut för transporten.

  2. Om försändelsen minskar eller skadas delvis, betalas ersättning enligt godsets verkliga värde, dock högst upp till det maximala ersättningsansvaret enligt lagen om vägbefordringsavtal per minskad eller skadad del av godset. Vidare ersätts de avgifter som Matkahuolto tagit ut för transporten till ett belopp som motsvarar den minskade eller skadade andelen av godset.

En förutsättning för ersättning är att skadan har fastställts av Matkahuolto. Det skadade godset, förpackningen och skyddsmaterialet får inte förstöras, eftersom Matkahuolto ska inspektera dem. Lämna in det skadade godset och förpackningen till Matkahuoltos närmaste serviceställe eller kom överens om att någon från Matkahuolto kommer och fastställer och inspekterar skadan.

Om ersättning enligt verkligt värde betalas för godset övergår äganderätten till godset på Matkahuolto.

Om gods som har rapporterats som försvunnet och ersatts senare hittas eller kan spåras, ska Matkahuolto omedelbart underrättas om detta. Alla försvunna försändelser ska anmälas till polisen.

Om försändelsen har försäkrats hos något annat bolag ska skadeanmälan skickas till försäkringsbolaget i fråga.

Spåra paket

Skriv in försändelsekoden i fältet.
Sök

Seriepaket

Genom att köpa seriepaket får du tio försändelser på en gång.
Köp seriepaket
PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier