Gå till innehållet
Matkahuolto
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundtjänst
Logga in

Årsbiljett

Antal resor

44 eller 22 enkelresor.

Priser

Prislista

Var kan man köpa biljetten?

Årsbiljetter kan köpas på Matkahuoltos serviceställen eller hos ombud som säljer resekort.

Var kan biljetten laddas på nytt?

Årsbiljetter kan laddas på nytt också med Bussiliput applikationen och i R-kioskerna och på bussarna.

Biljetten gäller

Ett år räknat från inköpsdagen.

Övrigt

Årsbiljetten laddas på Matkahuoltos Resekort. Resekortet kan samtidigt innehålla högst 87 resor. Årsbiljetten för barn säljs till barnen under 12 år.

Återlösning

Vid återinlösning av årsbiljetter räknas ordinariepriset för en resa som varje resas värde. Den sammanlagda summan av de använda resorna avdras från det totala priset som betalats för biljetten. Den eventuella skillnaden återbetalas till kunden. Återinlösningen av biljetten ska ske inom en månad från att biljettproduktens giltighetstid har löpt ut.

Efter detta kan outnyttjade resor på årsbiljetten inte längre gottgöras. Om man under biljettproduktens giltighetstid köper nya reserätter på resekortet, gäller fortfarande reserätten i fråga om eventuella outnyttjade resor. Årsbiljettens giltighetstid syns på köpkvittot. Giltighetstiden kan även kontrolleras på Matkahuoltos serviceställen och bussar.

I samband med återinlösning uppbärs en serviceavgift på 9,00 €.

Begränsningar

Årsbiljetten inkluderar inte rätt till omstigning.

Reserätt

Årsbiljetten kan användas för att betala flera personers resor på en gång.

Tidtabeller och biljettköp

Varifrån
Vart
Sök tidtabeller

Appen Resesökning och Biljetter

De flesta bussbiljetter, det bästa turutbudet och det tätaste nätverket över hela landet.
Bussbiljetter-mobilapplikation

Resekort

Beställ din resekort bekvämt från vår resekortbutik i nätet.
PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortResor och Biljetter överallt i FinlandReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier

Matkahuolto
Paremmin perillä