Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Riksomfattande seriebiljetter

Vid regelbundet resande är de förmånliga och flexibla regionala eller riksomfattande säsongs- och seriebiljetterna mest lämpliga. Säsongs- och seriebiljetter kan köpas i appen Resor och Biljetter.

Riksomfattande seriebiljetter kan i regel användas i hela Finland. Riksomfattande seriebiljetter kan köpas för olika antal resor, olika långa resor och med olika långa giltighetstider.

Riksomfattande seriebiljetter kan användas för resor inom ramarna för det antal kilometrar som köpts till biljetten och i regel på alla de turer där Matkahuoltos biljettprodukter är giltiga. Kontrollera biljettens giltighet i inforutan (i) i Matkahuoltos tidtabellssökning.

Hämta appen Resor och Biljetter här

app-store-icongoogle-play-download

Nya biljettprodukter

  • 10 resor, 30 dagar

  • 20 resor, 30 dagar

  • 30 resor, 30 dagar

  • 44 resor, 30 dagar

  • 44 resor, 180 dagar

Observera att biljettprodukternas giltighetstider har förändrats. Riksomfattande seriebiljetter är beroende på biljettprodukten giltiga i antingen 30 dagar eller 180 dagar.

Årsbiljetterna med 22 och 44 resor som laddas på resekort tas ur bruk.

Vid behov hittar du prislistan för rikstäckande seriebiljetter här. Den gamla prislistan för rikstäckande seriebiljetter sålda i appen Resor och biljetter hittar du här och prislistan för biljetter sålda på resekort fram till 30 juni 2023 här.

En köpt biljettprodukt kan annulleras i appen Resor och Biljetter inom 24 timmar efter köpet. Kunden kan göra annulleringen själv endast om det är fråga om oanvända biljettprodukter.

Du hittar biljettvillkoren för appen Resor och Biljetter här.

Biljettens giltighet för en tur

Kontrollera biljettens giltighet i Matkahuoltos tidtabellssökning. Om riksomfattande seriebiljetter inte är giltiga som betalningsmedel på den aktuella turen, har texten ”Matkahuoltos biljettprodukter gäller inte på denna tur” angetts separat i inforutan (i) i uppgifterna om turen i Matkahuoltos tidtabellssökning.

Riksomfattande seriebiljetter för barn

Riksomfattande seriebiljetter för barn säljs för barn under 12 år. Biljettprodukten för barn över 12 år är seriebiljetten för vuxna.

Bytesrätt för biljett

Seriebiljetten inkluderar ingen bytesrätt, utan varje stämpling drar av en resa från biljetten. En seriebiljett kan också användas för att betala flera personers resa.

Kontrollera resans längd i samband med köpet

Om en biljettprodukt köps för en resa av en viss längd, kontrollera resans längd i kilometer före köpet. Du kan kontrollera resans längd enligt bussrutten t.ex. i Matkahuoltos Reseguide.

Köp biljett till någon annan

Serie- och säsongsbiljetter som köpts i appen Resor och Biljetter kan behändigt överföras till en annan person om det är möjligt att överföra biljettprodukten.

Intelligent resesökning

I appen Resor och Biljetter kan du söka de mest lämpliga serie- och säsongsbiljettprodukterna för den resa du använt i resesökningen.

Regionala säsongs- och seriebiljetter

Säsongs- och seriebiljetter för regionala resor kan köpas och användas i appen Resor och Biljetter.

Läs mer →

Appen Resor och Biljetter

De flesta bussbiljetter, det bästa turutbudet och det tätaste nätverket över hela landet.
Hämta appen