Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Matkahuoltos allmänna resevillkor

Matkahuoltos allmänna resevillkor gäller bussbiljetter i Finland som köpts från Matkahuolto, riksomfattande seriebiljetter och bussbiljetter som köpts via tredje parters försäljningskanaler. I fråga om biljetter inom utlandstrafiken och regionala biljettprodukter som laddas på resekort iakttas avvikande biljettspecifika resevillkor.

Bussbiljetter

Priser

Matkahuolto följer i sin biljettförsäljning de prislistor och rabattvillkor som bussbolagen har meddelat.

Rabatter

Matkahuolto beviljar de rabatter som varje bussbolag har fastställt för bussbiljetterna. En passagerare kan beviljas endast en rabatt åt gången (t.ex. kan inte en studerande samtidigt beviljas studierabatt och tur- och returrabatt). För att kunna beviljas rabatt ska passageraren påvisa rätten till rabatt i samband med biljettköpet och påstigningen.

Giltighetstid

Biljetter köpta hos Matkahuolto-ombud och på resebyråer samt webbiljetter och webbrabattbiljetter köpta via Matkahuoltos webbsidor och mobilapp gäller på den dag och den tur till vilken biljetterna har köpts.

Gottgörelse för outnyttjade biljetter

Webbiljetter och webrabattbiljetter kan inte bytas eller ändras.

Du kan avbeställa din Webbiljett 24 h före avgång genom att fylla ien avbeställningsblankett. Om resdagen infaller under ett veckoslut eller på en helgdag eller på vardagen efter veckoslut/helgdag, ska begäran om avbeställning lämnas föregående vardag. Om resdagen infaller under julaftonen eller midsommaraftonen, ska begäran om avbeställning lämnas föregående vardag. En serviceavgift på 9,00 euro tas ut för avbeställningen. Avbeställningsmöjligheten gäller både sådana Webbiljetter och Webbrabattbiljetter som köpts hos Matkahuolto-ombud eller på resebyråer och sådana som köpts via Matkahuoltos webbsidor eller mobilapp.

Vid avbeställning av en biljett återinlöser Matkahuolto köpet antingen helt eller delvis. När det gäller tur- och returbiljetter är det t.ex. också möjligt att avbeställa bara den ena resan. Tur- och returbiljetter kan avbeställas helt eller delvis 24 h före avresan. En avbeställning kan göras bara en gång per bokning. Om resan till destinationen har avbeställts går det alltså inte att separat avbeställa returresan.

Om du önskar avbeställa din biljett ska du fylla i en blankett för avbeställning av Webbiljett.

Tredje parters försäljningskanaler

Biljetter som köpts via tredje parters försäljningskanaler kan inte ändras eller bytas.

Kunden ska sätta sig in i villkoren för avbokning av biljetter i den tredje partens biljettvillkor och ta kontakt direkt med aktören som sålt biljetten i en avbokningssituation.

Serie och säsongsbiljetter

Biljettvillkoren för serie- och periodbiljetter som köps i appen Rutter och biljetter hittar du här.

PrivateFöretagskunder

Resenärer

BusstidtabellerBussbiljetter och resekortetResor och Biljetter appenReseguidenPriser och rabatterAnvisningar och villkor för passagerare

Sociala medier