Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Matkahuoltos klimatmål är i linje med Parisavtalet – Science Based Targets-initiativet godkände våra mål

30.11.2023

Företagen som anslutit sig till det internationella Science Based Targets-initiativet har förbundit sig att minska sina utsläpp i enlighet med de mål som fastställs i Parisavtalet. Matkahuolto har ställt upp ambitiösa, vetenskapsbaserade klimatmål på kort sikt, vilka godkändes av Science Based Targets-initiativet i september 2023.

Godkännandet innebär att våra mål har konstaterats vara baserade på vetenskaplig forskning och i linje med Parisavtalet. I enlighet med de mål som nu godkänts har vi förbundit oss till en absolut halvering av de direkta och indirekta utsläppen från vår verksamhet (scope 1 och scope 2) samt utsläppen från värdekedjan (scope 3) före 2030, jämfört med nivån 2020.

”Företagen inom trafik- och logistikbranschen har ett särskilt ansvar att stävja klimatförändringen. SBTi-godkännandet är för oss ett viktigt bevis på att vårt ansvarsarbete verkligen är effektivt och i linje med den vetenskapliga forskningen. Det är viktigt att vi som är verksamma inom vägtrafiken tillsammans strävar mot en utsläppsfri trafik”, konstaterar Matkahuoltos direktör för ansvarsfullhet Jaana Korkiakoski.

I och med godkännandet ansluter sig Matkahuolto till en internationell grupp som redan består av mer än 6 500 företag. Företagen främjar arbetet för att bekämpa klimatförändringen genom mål som är baserade på vetenskaplig forskning och har förbundit sig till att begränsa uppvärmningen av klimatet till 1,5 grader. Enligt en utredning genomförd av FN:s Global Compact-initiativ i Finland har 99 finländska företag förbundit sig till initiativet. Av dessa har 62 fått sina mål godkända.

Vår förbindelse visar att vi inte står handfallna, utan är medvetna om vårt ansvar när det gäller att minska trafikutsläppen i Finland. Vi arbetar också målmedvetet för att utveckla vårt ansvarsarbete och uppnå våra mål.

Klimatfärdplanen styr vårt ansvarsarbete

Vi uppnår våra mål med hjälp av konkreta, verifierbara och mätbara utsläppsminskningsåtgärder. Som stöd för vårt arbete har vi tillsammans med en utomstående expertinstans utarbetat en klimatfärdplan, med vars hjälp vi konsekvent går framåt mot våra mål. I vår klimatfärdplan har vi definierat sammanlagt 44 åtgärder som syftar till utsläppsminskning. Vi har identifierat dessa åtgärder med hjälp av scenariokalkyler.

Vi utredde vilka utsläppsminskningsmetoder som är väsentliga och gjorde scenariokalkyler som beräknade åtgärdernas effekter. Utgående från detta fastställde vi förutom utsläppsminskningsmålet också som mål att halvera Matkahuoltos växthusgasutsläpp före 2030”, summerar Korkiakoski.

Under 2023 har vi bland annat minskat utsläppen från våra digitala tjänster med över 80 procent och avstått från fossila bränslen i våra egna långtradare. Arbetet för att uppnå målen fortsätter under 2024, då vi ytterligare intensifierar samarbetet med våra partner för att hitta gemensamma metoder för att främja våra klimatmål.

Science Based Targets-initiativet (SBTi), som grundar sig på klimatvetenskap, är ett gemensamt projekt mellan organisationen CPD FN:s Global Compact-initiativ, Internationella naturresursinstitutet WRI och Världsnaturfonden WWF. Syftet med projektet är att erbjuda företag, placerare och andre intressentgrupper verktyg för att följa upp utsläppsminskningsmålen och genomförandet av dem.

Uppföljningen är baserad på en vetenskaplig beräkningsmetod som säkerställer att företagens mål är i linje med de mål som ställts upp i Parisavtalet.

Nyheter

18.6.2024
Midsommarmeddelande ─ kontrollera tidtabellerna 
31.5.2024
Pilotoimme tarkentuvien jakeluaikojen mallia Tampereella 15.5.–30.6.2024
31.5.2024
Vi utvecklar vårt miljöarbete med hjälp av Ekokompassen
Alla nyheter

Blog

27.11.2023
Klaus harrastaa käsitöitä ja pohtii jo lahjaideoita: nyt tilataan tarvikkeet, pian lähetetään joululahjoja
26.9.2023Paketit
Verkkokaupan asiakaskokemus on muutakin kuin toimivat nettisivut – varmista ainakin nämä 5 asiaa