Gå till innehållet
PrivateFöretagskunderServiceställen
ResenärerPaketVanliga frågorKundservice
Logga in

Vi deltar i cirkulär ekonomi och återvinner våra IT-enheter.

30.4.2024

År 2023 övergick vi till att återvinna våra kasserade IT-enheter via vår partner inom cirkulär ekonomi Inrego. Genom att återvinna enheterna sparade vi förra året över 37 ton koldioxidutsläpp. Samma mängd utsläpp skulle till exempel uppstå vid tillverkning av 134 nya bärbara datorer eller genom att flyga 40 gånger tur och retur från Helsingfors till Barcelona.

Återvinning av IT-enheter som tagits ur bruk är lönsamt inte bara med tanke på företagsansvaret, utan också ekonomiskt, och gynnar både miljön och samhället. Enligt Inrego frigörs 280 kg koldioxid och uppstår 1 200 kg avfall vid tillverkningen av en ny bärbar dator redan innan enheten tas i bruk. Således innebär iståndsättning och vidareförsäljning av enheter som tagits ur bruk en avsevärd förlängning av enheternas användningsperiod.

Vårt mål är att främja ansvar över hela värdekedjan. Vi undersöker också möjligheten att införskaffa avvecklad och renoverad utrustning för eget bruk som en del av ansvarsfull upphandling”, konstaterar Matkahuoltos direktör för ansvarsfullhet Jaana Korkiakoski.

Vi utreder också möjligheten att skaffa enheter som tagits ur bruk och iståndsatts och börja använda dem som en del av ansvarsfulla upphandlingar.

Elektronik är den snabbast ökande avfallsformen i världen

Eftersom miljökonsekvenserna under tillverkningen av en dator kan utgöra till och med 80 procent av miljökonsekvenserna under enhetens hela livscykel, har vi inte velat stå handfallna. Vi har lyckats iståndsätta så mycket som 88 procent av våra återvunna IT-enheter för användning och de återstående 12 procenten har kunnat utnyttjas via materialåtervinning.

Vår klimatfärdplan inkluderar över 40 vetenskapsbaserade åtgärder som stöder våra klimatmål. Med hjälp av dessa åtgärder kommer vi att halvera alla våra utsläpp före 2030.

Nyheter

30.4.2024
Vi deltar i cirkulär ekonomi och återvinner våra IT-enheter.
10.4.2024
Första maj och Kristi himmelsfärdsdag – kontrollera tidtabellerna
28.3.2024
Vår årliga utsläppskalkyl är klar – Matkahuoltos klimatavtryck minskade avsevärt under 2023
Alla nyheter

Blog

27.11.2023
Klaus harrastaa käsitöitä ja pohtii jo lahjaideoita: nyt tilataan tarvikkeet, pian lähetetään joululahjoja
26.9.2023Paketit
Verkkokaupan asiakaskokemus on muutakin kuin toimivat nettisivut – varmista ainakin nämä 5 asiaa